Prečo bývať na Kráľovej Hore

Zodpovedný a ucelený projekt poskytuje kultúru bývania. Rozostupy jednotlivých mestských víl rešpektujú nielen zákonné hranice ale aj logické a estetické usporiadanie Výškovo rovnaké vila domy sú zárukou slnečnosti a súkromia.

Všetky rodinné domy sú prístupné z asfaltových ciest s ozn. MO 7,5 m/30, MO 7,0/30, kedy celkový koridor komunikácie je o šírke 8,5 m. Sú budované aj chodníky pre chodcov pešo, pre bicyklovanie Vašich detí, vytvárané zelené pásy a verejné osvetlenie. Vstup do lokality je zabezpečený asfaltovou cestou vo vlastníctve mesta. 

Tehlové rodinné vily sú budované už ako nízkoenergetické domy v najvyššej energetickej triede. Hydroizolácie, tepelné izolácie ale aj vysoko komfortný, najmodernejší spôsob podlahového vykurovania prostredníctvom tepelného čerpadla je zárukou nízkych mesačných prevádzkových nákladov, ktoré investujeme celú dobu životnosti nehnuteľnosti.

Architektonické riešenie, ktoré je vsadené do terénu poskytuje možnosť rozdelenia rodinnej vily na bývanie, záhradné apartmány, wellness, zázemie.  Zároveň vytvára dostatočný priestor pre parkovania v garáži ale aj na samotnom pozemku.

Projektové riešenie VILA DOMOV A MESTSKÝCH VÍL ponúka možnosť využitia suterénu na podnikateľské účely, služby a podnikanie z domu. Tým sa vytvára úspora platby za prenajaté priestory.

Kráľova hora je stabilnou zónou bez zosuvov a je situovaná mimo zosuvného a záplavového územia, o čom svedčí aj mapa v územnou pláne mesta Prešov. Na celú lokalitu je spracovaná hydrogeológia, dažďové vody sú kompletne odvedené, a to dažďovou kanalizáciou, betónovým melioračným rigolom okolo celej lokality s vyústením aj do zabudovanej betónovej retenčnej nádrže s veľkou kapacitou.

Oporné múry z plotových tvárnic sú budované po obvode celej lokality a zo strán jednotlivých pozemkov. Okrem bezpečnostnej, estetickej úlohy tak poskytujú oporu pre „dosyp“ zeminy na úpravu pozemku v okolí vila domu.

Vysoká a trvalo udržateľná investičná hodnota v  lokalite na sídlisku 3 v Prešove s kompletnou infraštruktúrou je zárukou likvidity vášho majetku teraz aj v budúcnosti. Je ideálnym a konzervatívnych spôsobom spojenia investície, uloženia úspor a bývania. V prípade samotnej investície vytvára vysokú pravdepodobnosť komerčného prenajatia nehnuteľnosti.

Rodinné domy na Kráľovej hore v Prešove sú umiestnené za už existujúcou zástavbou rodinných domov a vytvárajú tak absolútne súkromie. Zároveň uzatvárajú lokalitu.

Kompletnou výstavbou je zaručené ukončenie lokality, a teda nebudete žiť na stavenisku po dobu neurčitú. 

Výborná dopravná dostupnosť kdekoľvek zo sídliska 3 a výhody „zeleného“ sídliska, spolu s intenzívnou dostupnosťou MHD zaručujú aj Vašim deťom nekomplikovaný prístup domov, na krúžky, na šport, bez vašej účasti a nutnosti „taxíkovania“. Zároveň umožňujú Vašim deťom sa kedykoľvek vrátiť zo školy domov.

Kompletné služby a  občianska vybavenosť v bezprostrednej blízkosti dostupná „pešo“ bez nutnosti auta, dôležitá aj pre mamičky na materskej dovolenke:

 

: Materská škola cca 250 m 

: základná škola s plaveckým bazénom Mirka Nešpora vo vzdialenosti 150 m od RD

: obchodný dom Tesco, nákupne stredisko Centrum, tržnica, mliečny automat, zmrzlináreň,

cukráreň, reštaurácie, pošta

: fitness centrum a solárium

: zdravotnícke stredisko Centrum, lekáreň,

: detské ihriská, letné kúpalisko

: Bohoslužby

 

Poskytujeme inovatívny, bezpečný, prehľadný a hlavne možný „ ex post“ spôsob financovania novej nehnuteľnosti, kedy na celý proces je možné využiť hypotekárne financovanie. V prospech banky zakladáte už priamo novú nehnuteľnosť a teda nepotrebujete iný kapitál, iný majetok na zálohu. V prípade vlastníctva inej nehnuteľnosti sa tak otvára priestor pre jej pohodlný a výhodný predaj.

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár