NAŠA SPOLOČNÁ CESTA tvorby nového domova

NAŠA SPOLOČNÁ CESTA tvorby nového domova

3D model, maketa VILA DOMU

3D model, maketa VILA DOMU

 

Viizualizácia VILA DOMU

Viizualizácia VILA DOMU

 

Vybudovaná realita

Vybudovaná realita

 

Nádhera východo - západnej orientácie historickej zeme

Nádhera východo – západnej orientácie historickej zeme

 

Naši predkovia vedeli, prečo túto urodzenú pôdu nazvali Kráľovou horou. Dnes, vzácni priatelia, ju pretvárame spolu s Vami na bezpečnú zónu života našich rodín v našom krásnom Prešove. Vdýchneme tomuto miestu dušu prostredníctvom smiechu našich detí a budeme sa spolu dívať, ako sme vybudovali hodnoty, ktoré tu budú, aj keď my už tu nebudeme! 

 V predaji časť KORUNA, Pod kráľovou horou, nad školou Mirka Nešpora, ktorá je pripravená vytvoriť aj Vám nový domov.